Κίνο

Πιθανότητες στο ΚΙΝΟ

kino

Το ΚΙΝΟ, είναι ένα παιχνίδι που όσο περνάει ο καιρός αποκτά όλο και περισσότερους funs και μπορούμε να παίξουμε στον ΟΠΑΠ, ή στο καζίνο σε μηχάνημα slot machine, ή ακόμα και σε online casino. Το παιχνίδι είναι εύκολο και απλό. Συνολικά υπάρχουν 80 αριθμοί, ενώ το μηχάνημα χρησιμοποιώντας μια γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών κληρώνει τους 20 αριθμούς κάθε φορά. Ο παίκτης μπορεί να επιλέξει να παίξει από έναν έως 12 αριθμούς. Το ποσό που κερδίζει ο κάθε παίκτης εξαρτάται τόσο από το σύνολο των αριθμών που έχει πετύχει, όσο και από το σύνολο των αριθμών που έχει παίξει. Οι αποδόσεις αλλάζουν ανάλογα με την εταιρία που διοργανώνει το παιχνίδι. Έτσι διαφορετικές αποδόσεις μπορεί να συναντήσει κανείς στο διαδίκτυο ή στο καζίνο σε σχέση με τον ΟΠΑΠ.

Στον παρακάτω πίνακα θα δείτε τις πιθανότητες επιτυχίας στο συγκεκριμένο παιχνίδι αλλά και για το ποιοι είναι οι περισσότερο κερδοφόροι συνδυασμοί (βάσει πιθανοτήτων ΠΑΝΤΑ!).

Μαθηματικός τύπος πιθανοτήτων του Κινο

Ο τύπος που μας δίνει την πιθανότητα κέρδους είναι  Ρ(ψ,χ) = (ψ ανά χ)*(80-ψ ανά 20-χ)/ (80 ανά 20). Δηλαδή αφού είναι δεσμευμένη πιθανότητα θα θέλω το πλήθος των περιπτώσεων να πετύχω από τους ψ που διάλεξα τους χ, επί το πλήθος των 80 –ψ που δεν διάλεξα να εμφανιστούν οι αριθμοί που δεν έχω επιλέξει , ως προς όλες τις πιθανές εικοσάδες.

Για να γίνουν όλα αυτά πιο κατανοητά ακολουθούν κάποια παραδείγματα:

Πχ 1. Έστω ότι επιλέγω έναν αριθμό και ποια η πιθανότητα να τον πετύχω. Άρα ψ=1 και χ=1. Τότε

Ρ(1,1)= (1 ανά 1)*(79 ανά 19) / (80 ανά 20) = {(1!/1!*0!)*(79!/19!*60!)}/(80!/20!*60!)=

20!*60!*79!/19!*60!*80!= ¼ μετά από τις πράξεις. Άρα 25% πιθανότητα να συμβεί.

Πχ 2. Έστω ότι επιλέγω 8 αριθμούς και θέλω να υπολογίσω την πιθανότητα να πετύχω τους τρεις από αυτούς.

Ρ(8,3)= (8 ανά 3)·(72 ανά 17)/(80 ανά 20) = 32769072/152565985 = 21,47 %

Πίνακας που μας δίνει όλες τις πιθανότητες

Παράδειγμα

Πίνακας πιθανοτητων για Κινο

Έστω ότι ο παίκτης παίζει ένα δελτίο Κίνο με 4 αριθμούς. Ποια είναι η πιθανότητα να πιάσει 3 από τους 4 αριθμούς; Από τον παραπάνω πίνακα, για τύπο παιχνιδιού 4 και για πλήθος αριθμών 3, βλέπουμε ότι η πιθανότητα να πιάσουμε 3 στους 4 αριθμούς είναι: 4,3248%. Έστω ότι ο παίκτης παίζει ένα δελτίο με 5 αριθμούς. Ποία είναι η πιθανότητα να μην πιάσει κανέναν αριθμό; Από τον παραπάνω πίνακα για τύπο παιχνιδιού 5 και πλήθος αριθμών 0 βλέπουμε ότι η πιθανότητα να συμβεί είναι: 22,7184%.

Η γκανιότα του παιχνιδιού στον ΟΠΑΠ είναι στο εξαιρετικά υψηλό 31%. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε κλήρωση Κίνο, ο ΟΠΑΠ επιστρέφει πίσω στους παίκτες το 69% του συνόλου των χρημάτων που παίζονται, ενώ τα υπόλοιπα 31% πηγαίνουν στον ΟΠΑΠ. Με βάση αυτό, το ποσοστό της γκανιότας λοιπόν θα λέγαμε ότι είναι τεράστιο και θα οδηγήσει τον παίχτη σε σύντομο χρονικό διάστημα στην ήττα, εκτός και αν είναι πολύ πολύ τυχερός.

Να σημειώσουμε εντούτοις πως η γκανιότα του Κίνο από άλλες εταιρίες (π.χ. Κίνο σε slot machine των καζίνο, ή από εταιρίες τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο) συνήθως είναι πολύ μικρότερη οπότε το παιχνίδι είναι πιο δίκαιο για τον παίκτη.

Tags

Leave a Reply

Back to top button
Close