Ειδήσεις

Συγκρότηση ομάδας εργασίας στην Ε.Ε.Ε.Π. για το νέο νομοσχέδιο

Ομάδα εργασίας ΕΕΕΠ

Το νέο νομοσχέδιο για τα τυχερά παίγνια στην Ελλάδα υπέρ ψηφίστηκε πριν μερικές ημέρες στη Βουλή των Ελλήνων. Όπως είναι λογικό η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά. Η Ε.Ε.Ε.Π. θέλοντας να είναι μέσα στις εξελίξεις και ως καθ’  ύλην αρμόδια κινήθηκε άμεσα, με τον νέο της πρόεδρο (ορίστηκε στη θέση αυτή το περασμένο καλοκαίρι), κ. Ευάγγελο Καραγρηγορίου (Οικονομολόγος) να συγκροτεί Ομάδα Εργασίας που θα αναλάβει το δύσκολο αυτό θέμα.

Πιο συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της Ε.Ε.Ε.Π. αναφέρονταν τα εξής:

Θέμα: Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση

Σε συνέχεια των εξαγγελιών του Υπουργού Οικονομικών για συνολική ρύθμιση της αγοράς των τυχερών παιγνίων και με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. συγκρότησε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τη μελέτη του πλαισίου λειτουργίας των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου και την υποβολή προτάσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της.

Έργο της Ομάδας είναι:

  • Η μελέτη του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης των αδειών λειτουργίας παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω αδειών, τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις των κατόχων τους και τις απαγορεύσεις που έχουν προβλεφθεί για τη σύννομη λειτουργία τους.
  • Η ανάλυση του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου σε σύγκριση με εκείνα άλλων χωρών σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα δε σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η αποτύπωση των θεμάτων που ανέκυψαν κατά την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου από τις επιχειρήσεις της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180) και η διερεύνηση τυχόν τρόπων επίλυσής τους, συμβατών με την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
  • Ο εντοπισμός των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και η υποβολή συγκεκριμένων και συμβατών με το κοινοτικό δίκαιο προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση, λειτουργία και εποπτεία των παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ε.Ε.Π. κάλεσε σε δημόσια διαβούλευση όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς με αντικείμενο τη διατύπωση σχολίων και την υποβολή προτάσεων, τα οποία μπορούν να υποβληθούν υπό τη μορφή υπομνήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με την ένδειξη: “Διαβούλευση για την αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου”, μέχρι την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close